Támogatások, hitelek /általános ismertető/

 

A hitel folyósítása és annak feltételei

A hitel folyósítása és annak feltételei bankonként kissé eltérőek lehetnek, de általában a következők a hitelfedezeti elvekre, jogszabályi előírásokra tekintettel: a hitelt

1. építkezés esetén a készültségi fokkal arányosan az építtető, adóstársai vagy meghatalmazottja,
2. lakásvásárlás esetén egy összegben az értékesítő vagy meghatalmazottja részére fizetik ki.

A folyósítás feltételei általában:

1. Az ingatlanfedezetre a bank javára szóló jelzálogjog bejegyzése.
2. A tartozás elismerés vagy a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása.
3. A bankot kedvezményezettként megjelölő biztosítási szerződés.
4. Építkezés esetén műszaki helyszínelés megtörténte a fedezeti érték meghatározására
5. Saját beruházású lakásépítés esetén a lakás felépítéséhez szükséges összes vásárolt anyag, szolgáltatás jogszerű eredetét igazoló, saját nevére kiállított számlák, egyszerűsített számlák, illetve számlát helyettesítő okmányok bemutatása, a nem vásárolt anyagok és szolgáltatások eredetéről, és mennyiségéről írásos nyilatkozat megtétele.


A lakáscélú támogatások elbírálásához szükséges alapdokumentumok:

Ügyfélnek az alábbi okmányokat kell bemutatnia:

Ügyfélazonosításhoz:
1. Személyi igazolvány.
2. Adóazonosító jel.

Lakásépítési kedvezményre való jogosultság személyi feltételeiről:
1. Helyi önkormányzat jegyzőjének igazolása.

Hitelcél igazolásához:
1. Adásvételi szerződés.
2. Jogerős építési engedély határozata és a jóváhagyott engedélyezési tervek.

A jövedelem vizsgálatához (adósminősítéshez):
1. Munkáltatói jövedelemigazolás, vagy
2. nyugdíjszelvény a nyugdíj jogcímének igazolásával.
3. Önadózó, egyéni vállalkozó esetében, az adóhatóság által igazolt jövedelem, valamint az APEH és a TB igazolása a köztartozások megfizetéséről.

A hitel biztosítékának vizsgálatához:
1. Tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi).
2. A haszonélvező vagy egyéb jogosult hozzájárulása a jelzálogbejegyzéshez.

A bankban kitöltendő nyilatkozatok:
1. Hitel- és lakáscélú támogatást igénylő nyomtatvány.
2. Nyilatkozat a beköltöző személyekről.
3. Nyilatkozat az építési költségről, az építési költség fedezetének összetételéről.
4. Nyilatkozat a szobaszámról, ha azt az építési engedély illetve az adásvételi szerződés nem tartalmazza.

Az engedélyezett lakáshitelek folyósításáig benyújtandó kiegészítő dokumentumok:

Ügyfél által biztosítandó iratok, egyéb fedezeti megerősítések:
1. Nagyobb összegű hitel esetén a tartozás elismerésének közjegyzői okiratba foglalása.
2. A fedezetül felajánlott ingatlan biztosítási kötvénye, valamint a biztosító társaság nyilatkozata, hogy a bank követelését kár esetén előjegyezte.
3. A bank javára szóló jelzálogjog bejegyzés a fedezeti ingatlanra.
4. Külföldi állampolgárok esetében az ingatlanszerzést engedélyező hatóság határozata és hiteles fordítás a házassági, valamint a gyermek anyakönyvi kivonatáról.
5. Használatbavételi engedély (csak az utolsó folyósításhoz szükséges).

« vissza
A honlapon megjelenő adatok és információk pontossága, aktuális helyessége vagy teljessége tekintetében a www.alfaterv.hu nem vállalal felelősséget. A honlapon linkek és hivatkozások mutathatnak más webhelyekre, de a www.alfaterv.hu-t semmilyen felelősség nem terheli azok tartalmáért.